OŚRODEK WYPOCZYNKOWY LEŚNY RAJ BOSZKOWO

Rezerwacja: 602-366-623 oraz 600-871-304

REZERWACJA

  1. Rezerwacje dokonuje się telefonicznie pod numerem 602-366-623 lub 600-871-304, a także osobiście na terenie ośrodka.
  2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości opłaty za 2 doby na konto podane przez przyjmującego rezerwację i powinna nastąpić do 3 dni od dnia rezerwacji.
  3. W przypadku nie wpłynięcia wpłaty rezerwacja przepada.
  4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, po wpłaceniu zaliczki w terminie nie krótszym niż 30 dni pieniądze zostają zwrócone. W przypadku rezygnacji na 29 do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu potrącone jest 30% kwoty zaliczki. Przy okresie krótszym niż 14 dni kwota zaliczki przepada.
  5. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu ośrodka.